Regulamin pobytu gości w Osadzie Maruszyna

Witamy Państwa serdecznie w naszym domu i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.

Po zapoznaniu się z regulaminem prosimy o poświadczenie podpisem znajomości jego treści

 1. Rezerwacji pobytu można dokonać osobiście, telefonicznie, mailowo lub poprzez system rezerwacji online na naszej stronie osadamaruszyna.pl
  Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku. Pobieramy zadatek w kwocie 1000 zł płatny na nasze konto bankowe. Kwota zadatku za pobyt Bożonarodzeniowy oraz Sylwestrowy wynosi 5000 zł. Wpłata zadatku stanowi akceptację regulaminu. Pozostała kwota należności uiszczana jest w dniu przyjazdu.
  Numer Konta: 82 2490 0005 0000 4500 1144 1507
  Bank: Alior Bank
  Podhale Nieruchomości Maria Rol-Maternia
  Ulica: Osiedle Stanki 56
  34-424 Maruszyna
 2. Zadatek jest bezzwrotny. Zadatek zwracany jest w całości tylko w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 3. Kwota za cały pobyt regulowana jest w dniu przyjazdu.
 4. W dniu przyjazdu pobierany jest depozyt w wysokości 1000 zł, zwracany w dniu wyjazdu, po dokonaniu oględzin domu i niestwierdzeniu uszkodzenia mienia.
 5. Doba rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o godz. 10:00.
 6. Jeśli zdecydują się Państwo na przerwanie pobytu w Osadzie Maruszyna wcześniej, nie przysługuje Państwu zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 7. Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego na terenie ogrodu, obejścia i użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem (rośliny, sprzęt).
 8. Goście mają obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych. W domkach znajduje się kominek z wkładem. Należy zawsze używać kominka zgodnie z przeznaczeniem. Wkład kominka musi być zawsze szczelnie zamknięty. Zabronione jest pozostawienie kominka bez nadzoru.
 9. W domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
  Palenie tytoniu możliwe tylko na wolnym powietrzu. W przypadku złamania zakazu palenia w domu, pobieramy opłatę w wysokości 2000 zł (sprzątanie, czyszczenie, pranie) oraz koszty wezwania straży pożarnej.
 10. Osoby nie zameldowane w Osadzie Maruszyna mogą przebywać na terenie domu wyłącznie za wcześniejszą zgodą gospodarzy.
 11. Prosimy o niezakłócanie spokojnego pobytu innym gościom a także sąsiadów Osady Maruszyna oraz przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22.00-07.00.
 12. W przypadku opuszczania domu prosimy o wyłączenie urządzeń pobierających prąd elektryczny (oświetlenie, telewizory) oraz zamknięcie drzwi wejściowych na klucz.
 13. Parking mieszczący się na terenie Osady Maruszyna jest bezpłatny, niestrzeżony.
 14. Zwierzęta domowe są akceptowane za dodatkową opłatą 50 zł/dobę. Prosimy o nie pozostawianie zwierząt samych w domu bez opieki oraz o sprzątanie nieczystości pozostawionych przez psa na zewnątrz. 
 15. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.
 16. W razie pilnej potrzeby apteczkę znajdą Państwo w budynku gospodarza.
 17. Prosimy o utrzymywanie oraz zwrot domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń, wyrzucenia resztek jedzenia do worków znajdujących się w pomieszczeniu piwnicznym. W innym przypadku zostanie pobrana opłata za sprzątanie domu w wysokości 1000 zł.
 18. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel drzewny, brykiet Goście organizują we własnym zakresie. Obok grilla dostępne jest bezpłatne drewno.
 19. Na ternie Osady Maruszyna znajdują się niecki kąpielowe oraz balie , które są obiektami niestrzeżonymi, dlatego dzieci mogą korzystać z ww. obiektów wyłącznie w obecności i pod opieką swoich rodziców lub opiekunów, którzy ponosząc całkowitą odpowiedzialność za dzieci.
 20. Przebywanie w niecce kąpielowej, balii wodnej oraz bali jacuzzi pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest zabronione ze względów bezpieczeństwa.
 21. Maksymalna ilość osób korzystających z jacuzzi to 5. Obiekt może obciążyć za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystania z jacuzzi, w szczególności za uszkodzone elementy jacuzzi.
 22. Zabrania się korzystania z niecki kąpielowej, balii wodnej oraz jacuzzi osobom, u których oznaki wskazują na: choroby skóry, grzybicę, brodawczaka, rumień, róża itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.
 23. Korzystanie z niecki kąpielowej, balii wodnej oraz jacuzzi odbywa się na własne ryzyko. Właściciele Osady Maruszyna nie biorą odpowiedzialności za urazy powstałe w skutek korzystania z ww. obiektów.
 24. Ze względów bezpieczeństwa dzieci do lat 12 mogą korzystać z niecki kąpielowej, balii, jacuzzi, trampoliny, placu zabaw, wyłącznie w obecności i pod opieką swoich rodziców lub opiekunów. Właściciele Osady Maruszyna nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostające na terenie Osady Maruszyna bez opieki.
 25. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować przy basenie, placu zabaw.
 26. Każdy z domków wyposażony jest w saunę suchą. Uruchomienie sauny dokonywane jest przez Gospodarzy na prośbę Gości.
 27. Domek wyposażony jest w centralne ogrzewanie gazowe. W celu zmiany temperatury w pokojach istnieje możliwość regulacji na termostatach w każdym z pokojów. Niedozwolona jest ingerencja w centralny sterownik ogrzewania domu.
 28. Goście Osady Maruszyna proszeni są o nie chodzenie po domu w butach, a w szczególności w butach na wysokim obcasie, butach narciarskich.
 29. Goście Osady Maruszyna ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Goście powinni zawiadomić gospodarzy o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 30. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone przez dzieci, będące pod ich opieką.
 31. Gospodarze Osady Maruszyna nie ponoszą odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu, Internetu, telewizji.
 32. Gospodarze Osady Maruszyna zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a także w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 33. Dzieci do lat 3 przyjmowane są bezpłatnie.
 34. Niecki kąpielowe funkcjonują od 1 Maja do 30 Września i korzystanie z nich jest bezpłatne dla Gości Osady.
 35. Z uwagi na rodzinny charakter Osady, nie przyjmujemy grup na wieczory kawalerskie i panieńskie.
 36. Regulamin Osady Maruszyna podaje się gościom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowe www.osadamaruszyna.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez gościa

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym domu. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia Osady Maruszyna.